Protahovací trn je velmi zvláštní nástroj

Protahovací trn je ve strojírenství pojmem, většina „obyčejných smrtelníků“ se s ním nikdy nesetká a možná tento výraz ani v životě nikdy neslyšeli. Znají jej především specialisté – strojaři, ale i přesto, že si jeho tvar a způsob využití někteří z vás nedovedou vůbec představit, jde o velmi důležitý prvek, bez něhož bychom dnes neměli k dispozici řadu výrobků. Kupříkladu docela obyčejné vložky do dveřního zámku.

ozubená kola

Bez protahovacích trnů bychom nevyrobili spoustu věcí

Proč je protahovací trn tak drahý – je to speciální nástroj, který neobrábí materiál pouze jedním břitem, ale obsahuje řadu mnoha řezných částí za sebou, například v podobě zubů. Každý zub odebírá z obrobku třísku a finální (kalibrovací) zuby již docílí požadovaného tvaru a rozměru. Protahováky se vyrábí ze speciální nástrojové oceli, případně ze slinutých karbidů, mohou být i velmi dlouhé, v závislosti na náročnosti obráběcího procesu. Některé z nich mohou měřit na délku i dva metry. Pro velmi náročné pracovní činnosti se zhotovují i v sadách dvou nebo tří trnů. A právě to se promítá na celkové ceně těchto nástrojů, proto se uplatňují hlavně v sériové výrobě.

řez převodovkou

Sériová výroba – ceny protahovacích trnů jsou velmi vysoké, a to je tedy důvod k tomu, využít je pro velké série výrobků, aby se jejich pořizovací cena nejen vyplatila, ale také aby nástroj přinesl kýžený zisk. Do velkých sérií, kde se protahováky uplatní, počítáme kupříkladu ozubená kola (jejich vnitřní drážky pro uchycení na hřídeli), součásti strojů a přístrojů, měřicí a regulační techniky, výrobků spotřebního zboží, jako jsou domácí spotřebiče, nářadí a kovové díly nábytku. Protahovací trny se uplatní v sériové výrobě automobilů, letadel a dalších dopravních prostředků, tedy v podstatě všude, kde výroba staví na velké produkci kusů, a kde se tyto součástky mohou využít i univerzálnějším způsobem.